"Med vissa pirkar går man oftare rätt än med andra pirkar"
Gammalt djungelordspråk

fredag 18 januari 2013

Småttingar

Hugo 30 mm

Kaj 25 mm
Jag tycker att det har blivit ett ökat intresse för småpirkar igen.

På 70-talet var det vanligt med riktigt små pirkar och senare blev det vanligare med genomsnittligt större pirkar men nu tycker jag att svängt tillbaka lite!

  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar