"Med vissa pirkar går man oftare rätt än med andra pirkar"
Gammalt djungelordspråk