"Med vissa pirkar går man oftare rätt än med andra pirkar"
Gammalt djungelordspråk

fredag 29 januari 2016

tisdag 26 januari 2016

Fast knut eller ögla?


Har knuten någon betydelse för pirkens gång?

Svaret är att det kan ha stor betydelse!

T.ex bör  Kvack 45-orna på bilden knytas med fast knut för att dom ska gå optimalt!

Jag kan egentligen inte se någon nackdel med att knyta med fast knut på mina pirkar förutom att knuten ibland kan hamna snett!
En annan fördel med fast knut är att man har dubbel lina i öglan vilket gör den motståndskraftigare mot nötning!

Det finns förstås pirkar som går bättre med ögla och en annan fördel med ögla är att pirken alltid hänger rakt!

Jag blir imponerad av dom fiskare som verkligen testar vilket sätt att knyta som är optimalt för olika pirkar i stället för rutinmässigt alltid göra likadant!

Dom flesta verkar knyta med ögla eller hänger pirken i en snapper men jag vet flera av Sveriges bästa pimpelfiskare som knyter fast!